skoč na obsah | skoč na navigaci


Projekt společnosti SuReS s.r.o.Lokalita a mapa

Bubeneč – čtvrť s návazností a výbornou dostupností centra města, přesto však lokalita s rozsáhlými plochami zeleně, určenými k relaxaci a sportovnímu vyžití.

Oblast, ve které se nachází Ovenecká ulice, se již může řadit k Letné. Letná však není katastrálním územím nebo pražskou čtvrtí. Je to pomístní název odvozený od názvu jednoho z pražských kopců, který přešel i na území jeho svahů a okolí. Proto je Letná pojem subjektivní, každý si může určit její hranice tak, jak to cítí.

Ulice s pásy vzrostlé zeleně je tvořena jednak činžovními domy z počátku minulého století, které v posledních letech procházejí celkovou revitalizací a získávají svůj původní lesk, tak i domy z období meziválečného. V těsném sousedství pak navazují rozsáhlé plochy zeleně - Stromovka (Královská obora) s přilehlým areálem pražského Výstaviště, Letenské sady sousedící s fotbalovým stadionem AC Sparta Praha i dalšími sportovními areály na Císařském ostrově. V neposlední řadě v Bubenči také sídlí i řada mezinárodních institucí (např. centrála Galileo) a zastupitelských úřadů.

Dům je situován na nároží ulic jen s místní dopravní obslužností a přímo na hranici parku Stromovka v bezprostřední blízkosti dětského hřiště a školky.

Trvá jen několik minut se pěšky dostat ke stanici MHD v ulici Milady Horákové a dále ke stanici metra Vltavská. Také autem se lze rychle přemístit do centra metropole nebo výhodně najet na městský okruh. Nyní i významné zklidnění dopravy nastalo zprovozněním tunelového komplexu Blanka.

Ke komfortu místa patří rovněž dobrá infrastruktura s množstvím obchodů a restaurací. Za zmínku zajisté stojí i právě zahájená výstavba obchodně administrativního centra "Palác Stromovka" na pozemku sousedícím s Parkhotelem Praha, kde kromě supermarketu návštěvníci naleznou i množství dalších obchodů, restaurací, kaváren a služeb. Nedílnou součástí tohoto projektu bude i 500 podzemních parkovacích stání.

Navšivte nás a přesvědčte se sami.


Novinky

6/2016 byla zahájena stavba
Proběhla betonáž ŽB desky v 6.a 7.NP
Proběhla demontáž střešní krytiny
Proběhla demontáž krovů
Proběhla příprava šachty pro výtah
Proběhla montáž instalací slaboproudu a zdravotechniky v hl. šachtě
Proběhla stavba svislých nosných konstrukcí a vnitřních příček v 6. a 7.NP
Byla dokončena montáž nových ocelovodřevěných krovů vč. krytiny a zateplení
Proběhla montáž instalací elektro, vody a odpadů v nových bytech
Proběhla montáž sádrových omítek v nových bytech
Proběhla montáž šachty pro nový výtah
Proběhla montáž zateplení konstrukcí nových bytů
Proběhla oprava fasády do dvora
Byla dokončena střecha vč. krytiny
Probíhá oprava fasády do ulice
Proběhla výměna oken do ulice i dvora
Proběhla montáž výtahu
Probíhá montáž SDK v nových bytech
Probíhá broušení povrchů chodeb a schodišť
Probíhá montáž obkladů a dlažeb v nových bytech

Partner

Fotogalerie