skoč na obsah | skoč na navigaci


Projekt společnosti SuReS s.r.o.Jak postupovat

Ve spolupráci s pracovníkem naší kanceláře si vyberete bytovou jednotku, která vyhovuje Vašim představám. Zároveň Vám budeme společně s naším architektem plně k dispozici při konzultacích smluvní a technické problematiky. Obdržíte také návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky a vyřešíte způsob financování.

Tato smlouva podrobně vymezuje především předmět převodu a další podmínky - jako jsou klientské změny, záruční podmínky, kupní cenu a způsob její úhrady, termíny pro dokončení stavby a podmínky pro uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (kupní smlouvy).

V průběhu výstavby můžete pak řešit ve spolupráci s naším architektem dispoziční změny a změny vybavení jednotky. Po dohodě je možné také provádět návštěvy stavby před jejím dokončením.

Po kolaudaci stavby a vyřízení nezbytných náležitostí na katastru nemovitostí, Vás vyzveme k uzavření kupní smlouvy a převzetí bytové jednotky. Od této chvíle můžete byt užívat.

Vaší zákonnou povinností pak ještě bude vstoupit do společenství vlastníků jednotek.

Přejeme mnoho úspěchů a pohody při užívání Vašeho nového bytu.

Pracovníci společnosti SuReS s.r.o.


Novinky

6/2016 byla zahájena stavba
Proběhla betonáž ŽB desky v 6.a 7.NP
Proběhla demontáž střešní krytiny
Proběhla demontáž krovů
Proběhla příprava šachty pro výtah
Proběhla montáž instalací slaboproudu a zdravotechniky v hl. šachtě
Proběhla stavba svislých nosných konstrukcí a vnitřních příček v 6. a 7.NP
Byla dokončena montáž nových ocelovodřevěných krovů vč. krytiny a zateplení
Proběhla montáž instalací elektro, vody a odpadů v nových bytech
Proběhla montáž sádrových omítek v nových bytech
Proběhla montáž šachty pro nový výtah
Proběhla montáž zateplení konstrukcí nových bytů
Proběhla oprava fasády do dvora
Byla dokončena střecha vč. krytiny
Probíhá oprava fasády do ulice
Proběhla výměna oken do ulice i dvora
Proběhla montáž výtahu
Probíhá montáž SDK v nových bytech
Probíhá broušení povrchů chodeb a schodišť
Probíhá montáž obkladů a dlažeb v nových bytech

Partner

Fotogalerie