skoč na obsah | skoč na navigaci


Projekt společnosti SuReS s.r.o.Možnosti financování

Standardní platební podmínky jsou nastaveny tak, aby úhrady nepřevyšovaly hodnotu rozestavěné bytové jednotky:

První zálohu ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně DPH Budoucí kupující uhradí na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 7 dnů po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SBKS). V této době je již možné čerpat předhypoteční úvěr.

Druhou zálohu ve výši 40 % z celkové kupní ceny včetně DPH uhradí Budoucí kupující, resp. již banka poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po vyzvání na základě splnění podmínky dokončení hrubé stavby, tj. nosných a obvodových zdí, vnitřních příček a střechy.

Třetí zálohu ve výši 40 % z celkové kupní ceny včetně DPH uhradí Budoucí kupující, resp. banka poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů po vyzvání na základě splnění podmínky dokončení vnitřních omítek, podlah vyjma povrchů, rozvodů instalací a osazení oken v bytové jednotce.

Doplatek ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně DPH uhradí Budoucí kupující, resp. banka poskytující hypoteční úvěr na účet Budoucího prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy nebo, kdy úvěrující banka obdrží pravomocné kolaudační rozhodnutí.

Jedná se o projekt výstavby menšího počtu bytových jednotek, což nám umožňuje zcela individuální přístup v možnosti nastavení jednotlivých plateb. V případě zrychleného financování lze tedy získat zajímavé bonusy.

Naše společnost pro vás rovněž připravila různé možnosti klientského financování hypotékami.


Novinky

6/2016 byla zahájena stavba
Proběhla betonáž ŽB desky v 6.a 7.NP
Proběhla demontáž střešní krytiny
Proběhla demontáž krovů
Proběhla příprava šachty pro výtah
Proběhla montáž instalací slaboproudu a zdravotechniky v hl. šachtě
Proběhla stavba svislých nosných konstrukcí a vnitřních příček v 6. a 7.NP
Byla dokončena montáž nových ocelovodřevěných krovů vč. krytiny a zateplení
Proběhla montáž instalací elektro, vody a odpadů v nových bytech
Proběhla montáž sádrových omítek v nových bytech
Proběhla montáž šachty pro nový výtah
Proběhla montáž zateplení konstrukcí nových bytů
Proběhla oprava fasády do dvora
Byla dokončena střecha vč. krytiny
Probíhá oprava fasády do ulice
Proběhla výměna oken do ulice i dvora
Proběhla montáž výtahu
Probíhá montáž SDK v nových bytech
Probíhá broušení povrchů chodeb a schodišť
Probíhá montáž obkladů a dlažeb v nových bytech

Partner

Fotogalerie