skoč na obsah | skoč na navigaci


Projekt společnosti SuReS s.r.o.Jak postupovat

  • Ve spolupráci s pracovníkem naší kanceláře si vyberete bytovou jednotku, která vyhovuje Vašim představám. Zároveň Vám budeme plně k dispozici při konzultacích smluvní a technické problematiky. Obdržíte také návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky (dále jen BSBPJ) a vyřešíte způsob financování. Pro tento účel můžete s výhodou využít našeho smluvního partnera.
  • Tato smlouva (BSBPJ) podrobně vymezuje především předmět převodu, další servis s ním spojený – jako jsou klientské změny, záruční podmínky, kupní cenu a způsob její úhrady, termíny pro dokončení stavby a podmínky pro uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (dále jen SPVJ).
  • V průběhu výstavby můžete pak řešit ve spolupráci s našimi pracovníky dispoziční změny a změny standardního vybavení. Po dohodě je možné také provádět návštěvy stavby před jejím dokončením.
  • Po kolaudaci stavby a vyřízení nezbytných náležitostí na katastru nemovitostí, Vás vyzveme dle podmínek BSBPJ k uzavření SPVJ a převzetí bytové jednotky. Od této chvíle můžete byt užívat.
  • Vaší zákonnou povinností pak ještě bude vstoupit do společenství vlastníků jednotek.

Přejeme mnoho úspěchů a pohody při užívání Vašeho nového bytu.

Pracovníci společnosti SuReS s.r.o.


Novinky

Zahájení stavby 4/2015

Provedeno nové stoupací vedení elektro vč. nových skříní
Provedeno nové stoupací vedení plynu vč. přípravy pro plynoměry
Proveden nový rozvod požární vody a rozvod VZT
Provedena příprava světlíkové šachty pro nový výtah vč. zazdění stávajících oken do šachty
Sejmuta střecha a provedeny nové stropní desky pro půdní vestavbu vč. vyzdívek nosných a vnitřních zdí
Provedena nová střecha vč. krytiny
Osazení nových vchodových zárubní
Osazení oken v půdní vestavbě a spol. částech stávajícího domu
Provedení nových rozvodů elektro a zdravotechniky v půdní vestavbě
Provedení izolací a sádrových omítek v půdní vestavbě
Provedení kročejových izolací, el. podlahového topení a litých podlah v půdní vestavbě
Provedení oc. konstrukce výtahové šachty
Osazení nových oken ve stávající budově do ulice i dvora
Provedení SDK stropů v půdní vestavbě
Provedení zateplení půdní vestavby do dvora
Provedení broušení povrchů podlah chodeb a schodišť
Montáž výtahu

Termín dokončení 4/2016

Partner

Fotogalerie