skoč na obsah | skoč na navigaci


Projekt společnosti SuReS s.r.o.Možnosti financování

Standardní platební podmínky pro klienty – budoucí kupující jsou nastaveny tak, aby úhrady nepřevyšovaly hodnotu rozestavěné bytové jednotky. Úhrady jsou tedy nastaveny takto:

První záloha ve výši 10% z kupní ceny včetně platné DPH ve výši 15% Budoucí kupující uhradí v hotovosti či na účet Budoucího prodávajícího do 7 dnů po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (SBKS). V této době je již možné čerpat předhypoteční úvěr.

Druhou zálohu ve výši 40 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH uhradí Budoucí kupující, resp. banka poskytující hypoteční úvěr na základě SBKS do 14 dnů po vyzvání na základě splnění podmínky dokončení hrubé stavby, tj. nosných a obvodových zdí, vnitřních příček a střechy. V této době bude již jednotka zapsána v katastru nemovitostí jako rozestavěná.

Třetí zálohu ve výši 40 % z celkové kupní ceny včetně platné DPH uhradí Budoucí kupující, resp. banka poskytující hypoteční úvěr do 14 dnů po vyzvání na základě splnění podmínky dokončení vnitřních omítek, podlah vyjma povrchů, rozvodů instalací a osazení oken v bytové jednotce.

Doplatek ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně platné DPH uhradí Budoucí kupující, resp. banka poskytující hypoteční úvěr po podpisu Kupní smlouvy.

Kromě standardních platebních podmínek nabízíme možnost individuálního nastavení plateb. V případě zrychleného financování je možno získat zajímavé bonusy.

Společnost SuReS s.r.o. Vám může nabídnout výhodné klientské financování u svého smluvního partnera, kde jsou v rámci spolupráce již projednány hypoteční úvěry na nově budované půdní byty.


Novinky

Zahájení stavby 4/2015

Provedeno nové stoupací vedení elektro vč. nových skříní
Provedeno nové stoupací vedení plynu vč. přípravy pro plynoměry
Proveden nový rozvod požární vody a rozvod VZT
Provedena příprava světlíkové šachty pro nový výtah vč. zazdění stávajících oken do šachty
Sejmuta střecha a provedeny nové stropní desky pro půdní vestavbu vč. vyzdívek nosných a vnitřních zdí
Provedena nová střecha vč. krytiny
Osazení nových vchodových zárubní
Osazení oken v půdní vestavbě a spol. částech stávajícího domu
Provedení nových rozvodů elektro a zdravotechniky v půdní vestavbě
Provedení izolací a sádrových omítek v půdní vestavbě
Provedení kročejových izolací, el. podlahového topení a litých podlah v půdní vestavbě
Provedení oc. konstrukce výtahové šachty
Osazení nových oken ve stávající budově do ulice i dvora
Provedení SDK stropů v půdní vestavbě
Provedení zateplení půdní vestavby do dvora
Provedení broušení povrchů podlah chodeb a schodišť
Montáž výtahu

Termín dokončení 4/2016

Partner

Fotogalerie